Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1 TARAFLAR

1-1 Satıcı: Uygulama Sepeti – ARİFİN İNOVASYON & BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ

Telefon: 0 850 305 25 15

E-Posta adresi: destek [@] uygulamasepeti [.] com

1-2 Tüketici:

Ad, Adres, Telefon, E-Posta adresi üyelik bilgileri ile kayıt altında bulunmakta ve faturada belirtildiği gibidir.

Madde 2 KONU VE KAPSAM

2-1 İş bu sözleşmenin konusu, Tüketicinin Satıcıya ait www.uygulamasepeti.com web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgilidir. Buna göre 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satış Sözleşmesi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

2-2 Tüketici, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

2-3 www.uygulamasepeti.com sitesinde ürün tanıtım sayfasında ve ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirmeler ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

2-4 Sipariş gerçekleştiği anda TÜKETICI bu Mesafeli Satış Sözleşmesi maddelerinin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Madde 3 MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

3-1 Mal/hizmetin adı ve cinsi, adedi ödeme şekli ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.uygulamasepeti.com adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve faturada belirtildiği gibidir.

Madde 4 FATURA ve TESLİMAT BİLGİLERİ

4-1 Fatura Bilgileri :

Fatura Adresi, Faturadaki Unvan üyelik bilgileri ile kayıt altında bulunmakta ve faturada belirtildiği gibidir.

4-2 Teslimat Bilgileri :

Teslimat Adresi, Teslim Edilecek Kişi sipariş bilgileri ile kayıt altında bulunmakta ve faturada belirtildiği gibidir.

Madde 5 GENEL ŞARTLAR

5-1 18 yaşından küçük kişiler www.uygulamasepeti.com internet sitesinden alışveriş yapamazlar. Tüketici, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, 18 yaşından büyük olduğunu teyid etmiş olur.

5-2 Satıcı, www.uygulamasepeti.com internet sitesinde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir. Satıcı, fiyatı hatalı gösterilen siparişleri iptal etme hakkını saklı tutar.

5-3 Tüketici, www.uygulamasepeti.com den alışveriş yaptığında, bunun kişisel kullanım amaçlı bir alışveriş olduğunu, yeniden satış amaçlı olmadığını kabul etmiş olur.

5-4 Tüketici, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli satış sözleşmesi akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici’ye verilmesi gereken adres, telefon, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler. ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.

5-5 Banka havalesi ya da EFT yoluyla verilen siparişlerin, Satıcı tarafından işleme alınma tarihi, siparişin verildiği tarih değil, ödemenin, Satıcı’nın banka hesaplarına ulaştığının görüldüğü tarihtir. Tüketici, banka havalesi ya da EFT yoluyla verdiği siparişlerde, 1 hafta içinde ödemeyi gerçekleştirmediği durumda Satıcı’nın siparişi iptal edebileceğini kabul eder.

5-6 Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde, ürünün tesliminden sonra, Tüketici’ye ait kredi kartının, Tüketici’nin rızası dışında yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle, banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Tüketici’nin kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde Satıcı’ya gönderilmesi zorunludur.

Madde 6 SATICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6-1 Teslimat masrafları Tüketiciye aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını ya da kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı satıcıya aittir.

6-2 Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmetin siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6-3 Kargo firmasının, ürünü Tüketici’ye teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün Tüketici’ye teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz. Siparişi verilen ürünün, teslimat adresindeki alıcı tarafından teslimatının kabul edilmemesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz. Sözleşme konusu mal/hizmet, Tüketiciden başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz.

6-4 Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla Satıcı, ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, Tüketiciye eşit kalite ve fiyatta ürün önererek tedarik edebilir. Çeşitli sebeplerle, sipariş verilen ürünlerin üretimi veya tedariği mümkün olmayabilir. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığını ileri sürerek, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Tüketici’ye bildirir. Ödemiş olduğu bedel ve borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde Tüketici’ye iade eder. Bu suretle satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6-5 Tüketici, sipariş verdiği ürünün kendisine veya teslimat adresi olarak belirttiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde mesafeli satış sözleşmesi maddelerinden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Satıcı’ya www.uygulamasepeti.com/iletisim sitesinde belirtilen iletişim formu, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması gerekmektedir. Ayrıca ürünlerin Madde 9- Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Ürünler kapsamında olmaması gerekmektedir. Satıcı, kendisine bildirimde bulunulmadan yapılan iadeleri kabul etmeme hakkına sahiptir.

UYARI

Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri tüketici tarafından karşılanacaktır.

6-6 Tüketici ya da 3. kişi, ürün iadesiyle birlikte, kendisine gönderilen fatura, irsaliye, sertifika, sigorta formları, ürün kutusu, ambalajı varsa hediyesi ve diğer tüm evrak ve materyalleri, eksiksiz olarak Satıcı’ya göndermekle yükümlüdür. Fatura aslı gönderilmeyen ürünlerin KDV’si ve varsa diğer yasal yükümlülükleri iade edilmez. İade gönderimi sırasında, kargo firmalarından, ya da iade işlemini gerçekleştiren Tüketiciden kaynaklanan sebepler tüketiciye aittir. Ayıca ürün ve ürünle birlikte gönderilen evrak ve materyallerde meydana gelen bozulma, hasar ya da benzeri değer kaybettirici her türlü durumun sorumluluğu da iadeyi gerçekleştiren Tüketiciye aittir. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli Tüketici’ye iade edilir.

Madde 7 TÜKETİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7-1 Tüketici, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, Tüketiciye aittir.

7-2 Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir. Mal/hizmetin tesliminden sonra eğer ödeme kredi kartı ile yapıldıysa Tüketiciye ait kredi kartının Tüketicinin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini satıcıya ödememesi halinde, Tüketici kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün içinde satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri Tüketiciye aittir.

7-3 İşbu sözleşme ve EK bilgilendirmeler ile sözleşmeler için damga vergisi ve diğer tüm vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderleri Tüketiciye aittir.

Madde 8 CAYMA HAKKI

8-1 Tüketici, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir.

8-2 Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde satıcının müşteri hizmetlerine e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 9. madde hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.uygulamasepeti.com web sitesinde yayınlanmış olan ön bilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır.

8-3 Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Tüketiciye teslim edilen ürünün satıcıya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli Tüketiciye iade edilir.

8-4 Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

8-5 Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli tüketici tarafından karşılanır.

Madde 9 CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI ÜRÜNLER

9-1 Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, Tüketici’nin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen ürünlerde tüketici cayma hakkını kullanamaz. Bu nedenle, Tüketici’nin istekleri doğrultusunda üretilen tüm ürünler cayma hakkının kullanılamayacağı ürünler kapsamında yer alır.

Madde 10 MUCBİR SEBEPLER

10-1 Hukuken ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, Satıcı işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Satıcı için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Satıcıdan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahildir. Ek olarak ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

Madde 11 YETKİLİ MAHKEMELER

1-1 İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici’nin veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Kullanım Koşullarımızı buradan inceleyebilirsiniz.