Kullanım Koşulları

Genel Hükümler ve Kullanım Koşulları

Uygulamasepeti Hizmetlerini (“Hizmetler”) kullandığınız için teşekkür ederiz. Kullanım Koşulları (“Koşullar”), Uygulamasepeti ve onun iştiraklerinin size Hizmetleri sunduğu koşulları içerir ve Hizmetlere nasıl erişileceğini ve kullanılacağını açıklar.

Bu Anlaşmayı kabul ettiğinizi gösteren bir düğmeye tıklayarak veya dokunarak, bu Anlaşmaya atıfta bulunan bir dokümanı yürürlüğe koyarak veya Hizmetleri kullanarak bu Anlaşmayı kabul ettiğinizi göstermiş olursunuz.

Hizmetleri bir organizasyon adına kullanacaksanız, bu Koşulları o organizasyon adına kabul edersiniz ve bunu yapmak için yetkiniz olduğunu beyan edersiniz. Böyle bir durumda, “siz” ve “sizin” ifadeleri organizasyona atıfta bulunacaktır.

1. Tanımlar

Taraflar bu Anlaşmayı kabul ederek aşağıda yer alan terimlerin tanımları konusunda ve kullanım koşulları hakkında hem fikir olduklarını beyan ederler:

“Uygulamasepeti”: www.uygulamasepeti.com ve alt sitelerinin editörü ve aynı zamanda sözleşmede bahsi geçen Hizmetlerin sağlayıcısıdır.

“Hizmet”: Uygulamasepeti tarafından (ücretli veya ücretsiz)  sağlanan ve daha çok akıllı cihazlar için mobil ugulama oluşturulmasını sağlayan araçları ve desteği kapsar.

“Mobil Uygulama”: Müşteri tarafından Uygulamasepeti kullanılarak oluşturulan ve AppStore, GooglePlay ve bunların türevlerinden veya herhangi bir intranet ortamından indirilebilmesi için oluşturulan ve kamuya açılan hizmettir.

“Müşteri”: Mevcut sözleşmeyi kabul eden bir kuruluş veya gerçek kişi.

“Kullanıcı”: Sahip olduğu hesap sayesinde Uygulamasepeti tarafından sağlanan Hizmetlere ve Mobil Uygulamaya erişim hakkı olan ve Müşterinin sorumluluğu altında yer alan herhangi bir gerçek kişi.

“Abonelik”: Sunulan hizmetlere çevrimiçi kayıt yapılmasıdır.

“İçerik”: Müşterinin sorumluluğu altında olan ve Uygulamasepeti veya bir alt sağlayıcı tarafından işletilen sunucularda tutulan doslar ve (metin, resim, ses dosyası, video, v.b) bilgilerdir.

2. Hizmet

(a) Uygulamasepeti; Müşterilerinin Mobil Uygulama oluşturmalarını ve bu Mobil Uygulamalar ilgili Uygulama Marketleri’nde Yayınlamalarını  sağlayan çevrimiçi bir hizmet sunar. Bu Hizmet; Kullanıcıların Mobil Uygulamayı ve ilişkili İçeriği güncellemelerini sağlayan özellikleri de içerir.

(b) Bu Mobil Uygulamalar Uygulamasepeti’in ön şatlarınına ek olarak ilgili Uygulama Marketlerinin de koşullarını sağlamalıdır. Mobil Uygulamanın yayınlanması için gereken süre Market’ten Market’e farklılık gösterebilir. Marketler kendi genel hüküm ve koşullarını ihlal eden ve asgari teknik gereksinimleri sağlamayan Mobil Uygulamaları reddebilir ve yayınlamayabilirler.  Uygulamasepeti böyle bir aksilikten sorumlu tutulamaz.

(c) Uygulamasepeti herhangi bir internet tarayıcısı veya işletim sistemi için özel bir optimizasyon ve uyumluluk garantisi vermez. Uygulamasepeti güncellenen bir internet tarayıcısıyla veya işletim sistemiyle de uyumluluk garantisi vermez.

(d) Hizmet içinde sunulan işlevlerin, özellikleri sayısı, tipi ve erişim özellikleri seçilen plana göre değişiklik gösterebilir. Planlara ait detaylı açıklamaya https://uygulamasepeti.com//fiyatlar/ adresinden inceleyebilirsiniz.

(e) Hizmet, Müşteri’nin sunulan araçları kullanabilmesi için eğitim verilmesini içermez. Müşteri Hizmeti kullanabilmek için minimum teknik becerilere sahip olmalıdır.

(f) Uygulamasepeti bir planla ilgili herhangi bir yeni  ekleme ve çıkarma hakkını saklı tutar. Yapılan değişiklikler – aksi belirtilmedikçe- buradan duyuruluacaktır.

(g) Bu Hizmetin kullanımı Müşterinin/Kullanıcının internet bağlantısının olmasını ve uygun bir donanıma sahip olmasını gerektirir ki bunlarla ilgili masraflar Uygulamasepeti Hizmeti’nden bağımsızdır.

(h) Uygulamasepeti ile Mobil Uygulama oluşturabilmek için gerekli olan Uygulama Marketi hesaplarının masrafları Müşteriye aittir.

(i) Bu Hizmetin bir parçası olarak kullanım koşullarına göre Uygulamasepeti, Hizmeti kullanan kullanıcılara belli sayıda bilgilendirme bülteni, e-postası, v.b yollayabilir.

UYARI: Hotmail, Yahoo! ve Gmail gibi e-posta servisleri spam filtresine sahiptir ve Uygulamasepeti’dan gelen önemli e-postaları (hizmet yenileme hatırlatması, bakım bildirimi, v.b) engelleyebilir. Lütfen bu durumu dikkate alarak abonelik bilgilerinizi güncelleyin.

3. Ücretler ve Ödemeler

3.1. Hizmetlerin Ücretleri. Satın aldığınız veya kullandığınız her Hizmet için size sunulan o Hizmetin fiyatlandırma ve ödeme koşullarına uygun olarak Uygulamasepeti’e her türlü ödemeyi (her türlü fazlalık ücreti dahil) kabul etmiş olursunuz. Geçerli olan yerlerde, size hesap yönetimi sayfanızdan seçmiş olduğunuz faturalama yöntemine göre faturalama yapılacaktır. Tarafınızdan ödenen ücretler, bu Koşullarda aksi belirtilmedikçe veya yasalar gerektirmedikçe, geri ödenmez.

3.2. Abonelikler. Hizmetlerimizin bazıları abonelik esasına göre faturalanır (bunlara “Abonelikler” diyoruz). Bu, periyodik olarak tekrarlanan bir esasa göre size fatura kesileceği anlamına gelir (her döneme bir “faturalama dönemi” denir). Faturalama dönemleri, bir Abonelik satın alırken hangi abonelik planını seçtiğinize bağlı olarak genellikle aylık ya da yıllıktır.

Uyarı

Aboneliğiniz, otomatik yenileme çevrimiçi hesap yönetimi sayfanızdan iptal etmediğiniz ya da müşteri destek ekibimizle ile iletişim kurmadıkça, her faturalama dönemi sonunda otomatik olarak yenilenecektir. Gitmeniz bizi üzecek olsa da, otomatik Abone yenilemeyi istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz; böyle bir durumda, Aboneliğiniz sona ermeden önce o faturalama döneminin sonuna kadar devam edecektir. Kullanım koşulları gereğince aboneliğiniz üzerindeki otomatik yenilemeyi yenilemek istemiyorsanız, Abonelik başlar başlamaz derhal iptal edebilirsiniz.

3.3. Vergiler. Aksi belirtilmedikçe, ilgili her türlü cezalar veya faizler dahil olmak üzere Hizmetlerin satışıyla bağlantılı her türlü vergilerden (Uygulamasepeti’in gelir vergisi dışında) ve harçlardan sorumlusunuz (tümüne birden “Vergiler” denilecektir). Herhangi bir vergi kesintisi olmaksızın Hizmetler için Uygulamasepeti’a ödeme yapacaksınız. Uygulamasepeti Vergileri tahsil etme ya da ödeme yükümlülüğüne girerse, Uygulamasepeti’a uygun vergi dairesinden alınmış geçerli bir vergi muafiyeti belgesini, yine uygun vergi dairesinin vermiş olduğu Vergi numarasını ya da herhangi bir vergi tahakkuk ettirilmeyeceğine dair diğer bir dokümanı sunmadığınız sürece, Vergiler size fatura edilecektir. Yasalar sizin Uygulamasepeti’a yapacağınız ödemelerden bazı Vergileri tutmanızı gerektiriyorsa, söz konusu ödemeleri destekleyecek bir resmi vergi makbuzunu ya da diğer bir uygun dokümanı Uygulamasepeti’a sunmak zorundasınız.

3.4. Fiyat Değişiklikleri. Uygulamasepeti, bir abonelik esasına göre fatura edilen Hizmetler için değişikliğin yalnızca o anda geçerli olan aboneliğinizin faturalama dönemi sonunda geçerli olması koşuluyla, Hizmetlerin ücretlerinde her zaman değişiklik yapabilir. Uygulamasepeti, size söz konusu değişiklik yürürlüğe girmeden aboneliğinizdeki otomatik yenilemeyi iptal etmeniz için zaman tanımak üzere makul bir süre önce ücretlerdeki herhangi bir değişiklikle ilgili yazılı bir bildirim verecektir.

3.5. Fazlalık Ücretleri. Aksi belirtilmedikçe, adınıza tahakkuk eden her türlü fazlalık ücretleri aylık esasa göre gecikmeli olarak faturalanacaktır. Fatura edildikten sonraki 30 gün içinde ödenmeyen fazlalık ücretleri vadesi geçmiş kabul edilir. Vadesi geldiğinde ödenmeyen fazlalık ücretleri geçerli Hizmetin sınırlandırılması, askıya alınması veya feshedilmesiyle (geçerli yasal gerekliliklere tabi olarak) sonuçlanabilir, bunu sonucunda ise söz konusu Hizmetle bağlantılı verileriniz kaybolabilir.

4. Gizlilik

4.1. Gizlilik. Hizmetleri kullanımınız sırasında Uygulamasepeti’e içerik sunabilir (kişisel verileriniz ve başkalarına ait veriler dahil) veya üçüncü taraflar size Hizmetler üzerinden içerik sunabilir (sizin “İçeriğiniz”). İçeriğinizi bize verdiğinizde ona doğru davranacağımız konusunda bize güvendiğinizi biliyoruz. Uygulamasepeti’in Gizlilik Politikası, her türlü Hizmete özel veri kullanım koşulları, gizlilik beyanları ve gizlilik bildirimleri (birlikte, “gizlilik politikaları ”) ile birlikte İçeriğinize ve kişisel verilerinize nasıl davranılacağının ayrıntılarını verir ve biz bu gizlilik politikalarına kesinlikle uymayı kabul etmekteyiz. Siz de Uygulamasepeti’in size ait İçeriği bizim gizlilik politikalarımız doğrultusunda kullanacağını ve paylaşacağını kabul etmektesiniz.

4.2. Gizlilik. Uygulamasepeti size ait İçeriğe gizli bilgi olarak davranacak ve bunu sadece bu Koşullara (gizlilik politikalarımız dahil) uygun biçimde kullanacak ve açıklayacaktır. Ancak, size ait İçerik aşağıdaki durumlarda gizli bilgi olarak görülmez: (a) kamuya açık ise veya açıklanırsa (bu Koşulların Uygulamasepeti tarafından ihlal edilerek yapılması hariç); (b) sizden almadan önce Uygulamasepeti tarafından yasal olarak biliniyorsa; (c) size karşı herhangi bir yükümlülüğünün ihlal edildiğini bilmeden Uygulamasepeti tarafından üçüncü bir taraftan alındığında; veya (d) size ait İçeriğe atıfta bulunmadan Uygulamasepeti tarafından bağımsız bir şekilde geliştirilmişse.

5. İçeriğiniz

5.1. İçeriğinizin İyeliği Sizde Kalır. İçeriğinizin içinde bulunan tüm fikri mülkiyet haklarının iyeliği sizdekalır. Kullanım koşulları gereğince Uygulamasepeti size ait İçerik üzerinde herhangi bir iyelik talep etmez. Bu Koşullar, Hizmetleri size sağlayabilmemiz için gereken sınırlı haklar ve bu Koşullarda belirtilen diğerleri dışında, İçeriğiniz üzerinde bize herhangi bir lisans veya hak vermez.

5.2. İçeriğinize Sınırlı Lisans. Uygulamasepeti’e, yalnızca Hizmetleri size sağlaması ve Uygulamasepeti’in gizlilik politikalarınca izin verilen diğer sınırlı durumlar amacıyla kullanılmak üzere İçeriğinizin kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı, değiştirilmesi, uyarlanması, türev eserlerinin oluşturulması, kamuya açıklanması ve diğer şekillerde kullanımı için telifsiz bir serbest lisans vermektesiniz. Söz konusu sınırlı amaçlar için verilen bu lisans, her ne kadar siz Uygulamasepeti’in artık erişemeyeceği şekilde bu İçeriğinizi silebilecek olsanız da, Hizmetleri kullanmayı bırakmanızdan sonra da devam eder. Bu lisans, Hizmetleri size sağlaması için gerektiği ölçüde çalışmakta olduğumuz her türlü güvenilir üçüncü tarafları da kapsar. Uygulamasepeti’e Hizmetler hakkında geribildirim sağlarsanız, Uygulamasepeti size karşı hiçbir yükümlülüğü olmaksızın bu geribildirimi kullanabilir.

5.3. Diğer Telif Hakkı Talepleri. Uygulamasepeti diğerlerinin fikri mülkiyet haklarına saygılıdır ve kullanıcılarımızın da aynı şekilde davranmasını bekleriz. Bir Uygulamasepeti kullanıcısının fikri mülkiyet haklarınızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız, bunu bize rapor edebilirsiniz.

6. Telif Hakları

6.1. Uygulamasepeti Telif Hakları. Ne bu Kullanım Koşulları ne de Hizmetleri kullanmanız size Hizmetler veya Hizmetler üzerinden eriştiğiniz içerik (kendi İçeriğiniz hariç) üzerinde iyelik hakkı vermez. Uygulamasepeti’ın izin verdikleri dışında, bu Koşullar size Uygulamasepeti’in ticari markalarını veya diğer marka öğelerini kullanma hakkı vermez.

7. Kullanıcı İçeriği

7.1. Kullanıcı İçeriği. Hizmetler, diğer kişilerce sağlanmış ve Uygulamasepeti’e ait olmayan içeriği gösterir. Böyle bir içerik onu kullanıma sunan kurumun münhasır sorumluluğundadır. Buna paralel olarak, siz de kendi İçeriğinizden sorumlusunuz ve söz konusu İçeriği Hizmetlerle bağlantılı olarak kullanabilmek için tüm haklara ve izinlere sahip olduğunuzdan emin olmalısınız. Uygulamasepeti, kamuya açıklamak dahil olmak üzere, size ait İçeriklerle ilgili olarak gerçekleştireceğiniz her türlü eylemden sorumlu değildir. Önce sahibinin iznini almadan veya yasalar buna izin vermediği sürece lütfen Hizmetlerdeki içeriği kullanmayın.

7.2. İçeriği Gözden Geçirme. Yasal yükümlülüklere uygun hareket edilmesini sağlamak için Uygulamasepeti’den yasal olup olmadığını ya da bu Koşulları ihlal edip etmediğini saptamak üzere (örneğin, yasadışı içerik bize rapor edildiğinde) hizmetlere sunulan belirli bir içeriği gözden geçirmesinin istenebileceğini biliyor ve kabul ediyorsunuz. Ayrıca, yasayı ya da bu Koşulları ihlal ettiğine inandığımız içeriği değiştirebilir, erişimini engelleyebilir, silebilir veya gösterimini reddedebiliriz. Ancak, Uygulamasepeti’in Hizmetlere sunulan herhangi bir içeriği izlemek ya da gözden geçirmek için başka hiçbir yükümlülüğü yoktur.

7.3. Üçüncü Taraf Kaynakları. Uygulamasepeti, Hizmetleri içinde üçüncü tarafların yürüttüğü internet web sitelerine bağlantılar yayınlayabilir. Uygulamasepeti söz konusu üçüncü taraf web sitelerini gözden geçirdiğini beyan etmemektedir ve bunlardan ya da bunların içinde görünen içerikten dolayı sorumlu değildir. Hizmetlerle bağlantılı olarak gösterilen ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

7.4 illegal İçerik: Hizmetler vasıtasıyla yayınlanması yasaklanan İçerik örnekleri aşağıda belirtilmiştir. Uygulamasepeti, kendi takdirine bağlı olarak kullanım koşulları gereğince; uygunsuz İçeriği kaldırmak, bu ihlali yapan Müşteri’nin Aboneliğini feshetmek ve/veya bu İçeriği Kanun yürütücü mercilere bildirmek de dahil (ancak bunlarla sınırlı değil) olmamak üzere işlem yapma hakkına sahiptir.

Yasaklanan içerik yasalara bağlı olarak şunları kapsar:
Hizmetin sağlıklı verilmesini engelleyen türden zararlı içerikler,
Irkçılığa, fanatikliğe veya bir gruba veya bireye karşı düşmanlığa yardım ya da teşvik eden veya bir şekilde fiziki zarar veren içerikler,
Başka bir kişinin kişilik haklarını ve kişisel mahremiyetini ihlal eden içerikler,
Yasal olmayan bilgi isteyen veya böylesi bir bilgiyi almak üzere tasarlanmış içerikler,
Bir kişi için gizlilik veya güvenlik riski doğuran bir bilgiyi açıkça yayınlayan içerikler,
Başka bir kişinin veya kuruluşun telif haklı eserinin illegal veya izinsiz kopyalanmasına teşvik eden içerikler,
Bir suç eylemini veya girişimini destekleyen veya illegal silahların yapımı veya alımı, uyuşturucu madde kullanımının desteklenmesi ve teşvik edilmesi, bir kişinin gizliliğinin ihlal edilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere illegal faaliyetler için öğretici bilgiler veren bir İçerik veya bilgisayar virüsü yayan veya oluşturan içerikler,
Çocuk pornografisi ya da diğer yasadışı erotik içerik veya bunlara ilişkin içerikler,
Ticari veya yasal olmayan amaçlarla diğer Kullanıcılardan şifre veya kişisel kimlik bilgileri isteyen veya böylesi bilgileri almak üzere tasarlanmış içerikler,

7.5. Legal olan ancak kullanılması Uygulamasepeti tarafından yasaklanan içerikler:  Uygulamasepeti, Hizmetler vasıtasıyla yayınlanması yasak olmayan içerikleri kendi takdirine bağlı olarak ve kullanım koşulları gereğince yasaklayabilir.  Uygulamasepeti, aşağıda bahsi geçen maddeleri uygulayan müşterilerin içeriğini kaldırma ve bu ihlali yapan Müşteri’nin Aboneliğini feshetmek hakkına sahiptir.

Uygulamasepeti tarafından yasaklanan içerikler şunları kapsar:
Hakaret boyutuna ulaşan argo ve kaba dil kullanımı ile oluşturulmuş içerikler,
Arkadaşlık forumlarından farklı olarak cinselliği barındıran içerikler,
Her türlü erotik ürünlerin ticari satışı,
Lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender içeriklere yönlendiren ve bu içerikleri destekleyen her türlü forum, arkadaşlık, sözlük vb. içerikler,
8. Hesap Yönetimi

8.1. Parolanızı Güvenli Tutun. Hizmetleri kullanmanızla bağlantılı olarak Uygulamasepeti tarafından size bir hesap verilmişse, o hesaba erişmek için kullanılan parolanızı ve diğer erişim bilgilerini güvenli bir şekilde saklamak sizin sorumluluğunuzdadır. Yetkilendirmeyle olsun ya da olmasın, Müşterinin Kurumsal Hesaplarındaki her türlü uygulamadan (Müşterinin talimatları dışında gerçekleştirilen, Uygulamasepeti’in doğrudan sorumlu olduğu uygulamalar hariç) Uygulamasepeti değil, Müşteri sorumludur. Hesabınıza yetkisiz erişim olduğunu fark ederseniz, bunu hemen Uygulamasepeti’e bildirmelisiniz . Hesaplar paylaşılamaz ve her hesap yalnızca bir kişi tarafından kullanılabilir.

8.2. Detaylarınızı Doğru Tutun. Uygulamasepeti hesabınızda kayıtlı e-posta adresine zaman zaman bildirimler gönderir. E-posta adresinizi ve, mümkün olan yerlerde, hesabınızla bağlantılı iletişim detaylarınızı ve ödeme detaylarınızı güncel ve doğru tutmalısınız. Hesaplar, e-posta adresi hesapta kayıtlı olan kurum tarafından kontrol edilir.

8.3. Yedeklemeyi Unutmayın. İçeriğinizin tutulmasından, korunmasından ve bunların yedeklerinin alınmasından siz sorumlusunuz. Uygulamasepeti, yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, İçeriğinizin saklanamamasından ya da bunlarda meydana gelen kayıplar veya bozulmalardan sorumlu olmaz.

8.4. Hesap Hareketsizliği. 12 ayı aşkın bir süre herhangi bir hesap hareketi olmaması durumunda (oturum açma veya ödeme gibi), Uygulamasepeti hesabınızı feshedebilir ve içindeki her türlü içeriği silebilir. Ancak, hesabınızı feshetmeden önce, hesabınızın aktif kalabilmesi için oturum açmanızı belirten bir e.posta göndererek sizi uyarmaya çalışacağız.

9. Kullanıcı Gereklilikleri

9.1. Yasal Durum. Bir birey iseniz, Hizmetleri yalnızca Uygulamasepeti ile bir sözleşme yapma yetkiniz varsa kullanabilirsiniz. Hizmetlerin hiçbiri 13 yaşından küçük bireylerin kullanması için değildir. 13 yaş ve üzerinde ama 18 yaşından küçükseniz ye da Uygulamasepeti ile bir sözleşme yapma yetkiniz yoksa, Hizmetleri kullanamazsınız. Hizmetlerin küçükler tarafından her türlü kullanımının ebeveynler ve veliler tarafından doğrudan denetlenmesini tavsiye ederiz. Bir birey değilseniz, yargı bölgenizde geçerli şekilde kurulmuş ve varlığınızı sürdürmekte olduğunuzu ve ayrıca temsilcinizi bu Koşulların sizi bağlayacağı şekilde usulüne uygun olarak yetkilendirdiğinizi garanti edersiniz.

10. Kabul Edilebilir Kullanımlar

10.1. Yasal Uyum. Hizmetleri yalnızca yürürlükteki yasalara uygun ve bunların izin verdiği şekilde kullanmalısınız.

10.2. Sorumluluklarınız. Hizmetleri kullanırken davranışınızdan, İçerikten ve diğerleriyle iletişimden siz sorumlusunuz. Hizmetleri kullanırken aşağıdaki gerekliliklere uymalısınız:

(a) Hizmetlerimizi, bunların normal işleyişine müdahale ederek ya da arayüzler ve verdiğimiz talimatlar dışındaki bir yöntemi kullanarak bunlara erişmeye teşebbüs ederek hatalı şekilde kullanamazsınız.

(b) Uygulamasepeti’in hesabınız üzerine koyduğu her türlü sınırlamadan kaçınamaz ya da kaçınmaya teşebbüs edemezsiniz.

(c) Uygulamasepeti yazılı olarak yetkilendirmedikçe, herhangi bir Uygulamasepeti sisteminin ya da ağının zaafını derinlemesine inceleyemez, tarayamaz veya test edemezsiniz.

(d) Yürürlükteki yasalar izin vermedikçe, Hizmetlere diğerlerinin erişimini reddedemez ya da ters mühendisliğini yapamazsınız veya yapmaya teşebbüs edemezsiniz.

(e) Her türlü virüsü, kötü amaçlı yazılımı veya diğer zararlı yazılım türlerini veya söz konusu yazılımlara bağlantıları Hizmetler üzerinden iletemezsiniz.

(f) Hizmetleri kötü amaçlı veya aşırı bir şekilde, yani diğerlerinin Hizmetleri kullanımı sırasında Hizmetlerin hızını, tepkiselliğini, istikrarını, kullanılabilirliğini ya da işlevselliği olumsuz etkileyecek şekilde ortalama kullanım standartlarının önemli ölçüde üzerinde kullanamazsınız. Uygulamasepeti, söz konusu kullanımı Uygulamasepeti’in kabul edebileceği seviyeye indirmeniz için fırsat tanımak üzere size her türlü kötüye kullanım veya aşırı kullanımla ilgili bildirim göndermeye çalışacaktır.

(g) Hizmetleri diğerlerinin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek veya yasadışı eylemler yapmak için kullanamazsınız.

(h) Uygulamasepeti yazılı olarak yetkilendirmedikçe, Hizmetleri yeniden satamaz veya kiralayamazsınız.

(i) Hizmetleri kullanmanız o kullanım için geçerli endüstriye özel düzenlemelere uymanızı gerektiriyorsa, Uygulamasepeti sizinle aksi şekilde mutabık kalmadıkça, söz konusu uygun davranıştan münhasıran siz sorumlu olursunuz. Hizmetleri, Uygulamasepeti’in önceden yazılı mutabakatını almadan, Uygulamasepeti’i o endüstriye özel düzenlemelere tabi tutacak şekilde kullanamazsınız. Yasalarla kısıtlanmış hiçbir veri toplama işini Uygulamasepeti üstünden yapamazsınız. Yaptığınız takdirde tüm sorumluluğu kabul etmiş olursunuz.

11. Hizmetlerin Askıya Alınması ve Feshi

11.1. Sizin tarafınızdan. Bir Aboneliği bir faturalama döneminin ortasında sona erdirirseniz, Kullanım koşulları maddelerine göre anlaşmayı bizim ihlalimiz gerekçesiyle yapmadıkça ve bize bunu yazılı olarak bildirmedikçe ya da yasalar bir geri ödemeyi gerektirmedikçe, söz konusu faturalama dönemi içinde kullanmadığınız süre için herhangi bir geri ödeme almayacaksınız.

11.2. Uygulamasepeti tarafından. Bu Koşullara uymazsanız (vadesi gelen ücretleri ödememek gibi) veya Hizmetleri bize yasal yükümlülük getirecek ya da diğerlerinin Hizmetleri kullanmasına müdahale edecek şekilde kullanırsanız, Uygulamasepeti hizmetleri sınırlandırabilir, askıya alabilir ya da durdurabilir. Sizin şüpheli bir hatalı davranışınızı soruşturuyorsak, Uygulamasepeti size Hizmetleri sağlamayı askıya alabilir. Almakta olduğunuz Hizmetleri askıya alır veya sona erdirirsek, size Hizmetlerdeki İçeriğinizin bir kopyasını dışarı aktarmanız için fırsat tanımaya ve önceden bir bildirimde bulunmaya çalışacağız. Ancak, Uygulamasepeti’i bildirimde bulunmaksızın acil önlem almamızı gerektiren bir karar alabileceği zamana duyarlı durumlar olabilir. Uygulamasepeti’in geçerli Hizmetin sona erdirilmesi üzerine size ait İçeriği geri alma yükümlülüğü yoktur.

11.3. Diğer Önlemler. Sürekli veya aşikar bir biçimde bu Koşulları ihlal etmeniz nedeniyle Uygulamasepeti  size Hizmetleri sağlamayı durdurursa, Uygulamasepeti, IP adresinizin bloke edilmesi de dahil olmak üzere Hizmetlerin tarafınızdan kullanımını engellemek için daha başka önlemler de alabilir.

12. Değişiklikler ve Güncellemeler

12.1. Koşullarda Değişiklikler. Uygulamasepeti bu Koşulları yürürlükteki kanundaki değişiklikleri veya Hizmetlerdeki güncellemeleri yansıtmak ve yeni Hizmetler ya da işlevleri açıklamak gibi çeşitli sebeplerden dolayı herhangi bir zaman değiştirebilir. Yapılan her türlü değişiklik bu koşulların göründüğü yere gönderilecektir. Ayrıca, Uygulamasepeti değişikliklerin bildirimini kendi blogunda veya e-posta ile de verebilir. Değişiklikler kamuya ilan edildiği günden daha geç olmamak üzere yürürlüğe girecektir. Belirli değişikliklerin yürürlüğe girmesini sağlamak için yürürlükteki yasa Uygulamasepeti’dan söz konusu değişiklikler için sizden onay almasını veya bunları size yeterince önceden bildirmesini isteyebilir. Bir Hizmetin koşullarında yapılan değişiklerden herhangi birini kabul etmek istemiyorsanız, o Hizmeti kullanmayı bırakmalısınız. Çünkü hizmetleri kullanmaya devam ederek güncellenen koşulların bağlayıcılığını kabul ettiğinizi göstermiş olursunuz.

12.2. Hizmetlerde Değişiklikler. Uygulamasepeti, Hizmetleri sürekli olarak değiştirir ve iyileştirir. Kullanım koşulları gereğince, Uygulamasepeti önceden haber vermeksizin bir Hizmetteki işlevselliğe ekleme yapabilir, değiştirebilir veya işlevselliği çıkarabilir. Ayrıca Uygulamasepeti, tasarrufu tamamen kendisinde olmak üzere, bir hizmeti sınırlandırabilir, askıya alabilir ya da sona erdirebilir. Uygulamasepeti bir Hizmeti sona erdirirse, size o Hizmetteki İçeriğinizin bir kopyasını dışarı aktarmanız için fırsat tanımak amacıyla önceden bir bildirimde bulunmaya çalışacağız. Size maddi etkisi olursa ve ortam koşulları altında mümkün olursa, önceden sizi bilgilendirmeye çalışacak olsak da, Uygulamasepeti tasarrufu tamamen bize ait olmak üzere Hizmetlerden içerik çıkarabilir.

13. Sorumluluğun Reddi ve Sorumluluk Sınırları

13.1. Sorumluluğun Reddi. Hizmetleri kullanırken size büyük bir deneyim sağlamak Uygulamasepeti’in yararına olsa da (ve müşterilerimizi memnun etmeyi seviyor olsak da), bunlarla ilgili belirli şeyler hakkında bir vaatte bulunmamaktayız. Çevrimiçi Hizmetlerimizi korumaya çalışıyoruz, ancak zaman zaman çeşitli nedenlerle bunlar kullanılamaz olabilir. bu koşullarda açıkça belirtilenler dışında ve yasalar izin verdiği ölçüde, hizmetler “olduğu gibi” sağlanmakta olup, Uygulamasepeti, ticarete elverişlilik ve belirli bir amaca uygunluk ve ihlal etmemek dahil olmak üzere, kullanım koşulları maddelerinde hizmetlerin kullanılabilirliği, güvenilirliği ya da doğruluğu ile ilgili açık veya zımni ya da kanunen zorunlu herhangi bir garanti vermez.

13.2. Belirli Yükümlülük İstisnası. yasaların izin verdiği ölçüde, Uygulamasepeti ve onun iştirakleri, memurları, çalışanları, bayileri, sağlayıcıları ve lisans verenleri, kardan zarar, kullanım kaybı, veri kaybı dahil olmak üzere, bu hizmetlerden ve bu koşullarla bağlantılı olarak doğan dolaylı, sonuç itibarıyla oluşan, özel, kazaen, cezai veya cezalandırıcı zararlardan dolayı, sözleşmeye, haksızlığa, kesin yükümlülüğe veya herhangi bir diğer hukuki teoriye dayalı olsa ve Uygulamasepeti söz konusu zararların mümkün olduğunu konusunda bilgilendirilmiş olsa da ve bir çözümün esas amacını yerine getirememesi durumunda bile, yükümlü değildir.

13.3. Yükümlülük Sınırlaması. yürürlükteki yasalar elverdiği ölçüde, Uygulamasepeti’in, iştiraklerinin, memurlarının, çalışanlarının, bayilerinin, sağlayıcılarının ve lisans verenlerinin her birinin hizmetlerden ve bu koşullardan doğan toplam yükümlülüğü aşağıdakilerden daha yüksek olanını aşmayacaktır: (a) yükümlülüğü doğuran olaydan önceki 3 aylık sürede bu hizmetlerin kullanımı için tarafınızdan Uygulamasepeti’e ödenmiş olan tutarlar; ve (b) 25,00 usd

13.4. Tüketiciler. Belirli yargı alanlarındaki yasaların, tüketicilere, sözleşmenin geçersiz kılamayacağı ya da tüketicilerin feragat edemeyeceği yasal haklar tanıdığını biliyor ve kabul ediyoruz. Böyle bir tüketici iseniz, bu Koşullardaki hiçbir şey sizin bu tüketici haklarınızı sınırlamaz.

Uyarı

Bir İş iseniz, Hizmetleri kullanmanız ya da bu Kullanım Koşulları maddelerini ihlal etmenizle ilgili bir üçüncü tarafın taleplerinden doğan her türlü yükümlülük, zarar ve maliyete karşı (uzlaşma maliyetleri ve makul avukatlık ücretleri dahil), söz konusu yükümlülükler, zararlar ve maliyetlere sizin neden olmuş olmanız koşuluyla, Uygulamasepeti’i ve onun iştiraklerini, memurlarını, bayilerini ve çalışanlarını tazmin edecek, savunacak ve bunlardan zarar görmemesini sağlayacaksınız.

14. Sözleşme Kurumu

14.1. Kiminle sözleşme yapıyorsunuz. Belirli bir özel Hizmetle ilgili olarak aksi belirtilmedikçe, Hizmetlerin sağlayıcısı ve sizin sözleşme yaptığınız kişi Arifin İnovasyon & Bilişim Teknolojileri LTD ŞTİ’dir.

14.2. Arifin İnovasyon & Bilişim Teknolojileri LTD ŞTİ Uygulamasepeti tarafından sağlanan her türlü Hizmet için aşağıdaki hükümler, o Hizmetin tabi olduğu koşullar için geçerlidir:

Sözleşme Kurumu. “Uygulamasepeti”, “biz”, “bizi” ve “bizim” terimlerine yapılan atıflar, Cumhuriyet Mah. Libadiye Cad. No: 61/2 Üsküdar – İstanbul​, Türkiye adresindeki Arifin İnovasyon & Bilişim Teknolojileri LTD ŞTİ ‘e yapılan atıflardır.

Tabi Olduğu Yasa ve Yargı.  Uygulamasepeti Hizmeti, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygundur. Her ne kadar sunulan Hizmetlere Türkiye dışından da erişilebilse de, kullanım koşulları gereğince Hizmetlerde sadece Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından kullanılmak üzere sunulmuştur. Diğer ülkeler Türkiye’dekinden farklı yasa, yönetmelik ve uygulamalara sahip olabilirler. Bu Kullanım koşulları ve bu Hizmeti kullanımınız Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir.

Bu Hizmet ile ilgili anlaşmazlıkların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.

15. Diğer Hükümler

Devir. Tasarrufu tamamen Uygulamasepeti’ne ait olarak tutulabilecek Uygulamasepeti’nin önceden alınmış yazılı izni olmaksızın bu Koşulları devredemezsiniz. Uygulamasepeti size yazılı bir bildirimde bulunmaksızın bu Koşulları devredebilir.

Anlaşmanın Bütünlüğü. Bu Koşullar (Ek Koşullar dahil) sizinle Uygulamasepeti arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur ve bunlar konusuyla ilgili yazılı ve sözlü her türlü önceki eş zamanlı anlaşmaların, hükümlerin ve koşulların yerini alır. Sizin düzenlemiş olduğunuz bir sipariş emrinde veya benzer bir dokümandaki her türlü hüküm ve koşullar Hizmetler için geçerli değildir, bu Koşulların yerine geçmez ya da bunun bir kısmını oluşturmaz ve bunlar hükümsüzdür.

Bağımsız Yükleniciler. Sizinle Uygulamasepeti arasındaki ilişki bağımsız yüklenicilerin ilişkisidir; birbirlerinin yasal ortakları, çalışanları veya bayileri değillerdir.

Yorumlama. “içerir”, “dahil”, “gibi” ve benzeri terimlerin kullanımının, kapsanabilecek diğerlerini sınırlamayacağı varsayılır.

Feragat Etmeme. Tarafların birinin bu Koşullar gereği bir hükmü yerine getirememesi veya geciktirmesi, bunu daha sonra yapma hakkından feragat oluşturmaz.

Öncelik Sırası. Herhangi bir çelişkinin olması durumunda, Ek Koşullar, Ek Koşulların geçerli olduğu Hizmetlerle ilgili olarak bu Kullanım Koşulları’nın yerini alır.

Bölünebilirlik. Bu Koşulların herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme tarafından icra edilemez olduğu saptanırsa, o hüküm diğerler hükümlerden ayrılır ve geri kalan hükümler tam olarak yürürlükte kalır.

Üçüncü Taraf Lehdarları. Bu Koşulların üçüncü taraf lehdarı yoktur.

16. Özel Hükümler

16.1. Dil. Bu Koşullar Türkçe dilinde hazırlanmış ve yazılmıştır. Herhangi bir çevirinin Türkçe versiyonla çelişkiye düşmesi olması durumunda, yürürlükteki yasaların yasakladığı durumlar hariç, Türkçe versiyon hükmü geçerlidir.